Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας στο Βιομηχανικό Σφαγείο Ημαθίας