Νέο Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων