Το Μνημόνιο «αποτελειώνει» την Ασθμαίνουσα Ελληνική Οικονομία